Entrenament Personal

El Coach: Concepte d’entrenador personal

Freqüentment moltes persones em plantejen dubtes com ara “quan parlo amb la gent, no m’entenen, potser no comunico bé”, “m’agradaria guanyar més seguretat a l’hora de dur a terme els meus propis reptes personals”, “em pots ajudar amb la meva imatge personal?”, “m’agradaria guanyar més soltura al parlar en públic i exposar les meves idees, què haig de fer?”..

Les sinèrgies que realitzo promouen l’aprenentatge i la millora del rendiment personal. Cal que siguem conscients de QUIN és el problema a resoldre, QUIN és l’objectiu que es persegueix i COM arribar a aconseguir-lo i finalment cal ACTUAR.

En els meus entrenaments estimulo el desenvolupament constant de les habilitats d’una persona. Aquestes es manifestaran mitjançant dues etapes. En la primera treballo el context personal amb preguntes directes i respostes, exercicis de deshinibició segons el perfil, descripció i opinió de situacions quotidianes que es puguin donar en l’entorn així com un estricte anàlisi de com es perceben algunes notícies d’interès global.

Un cop s’ha superat el primer cicle, en la segona fase treballo aspectes més específics del dafo personal, plantejo hipòtesis de casos i elaboro llistes de reptes personals que s’han d’aconseguir, facilitant sempre un seguiment permanent per part meva durant tot el procés. Això inclou exercicis específics que evalúo i que convido a realitzar durant els lapses de temps que deixem entre sessions d’entrenament.

Em permeto ampliar i compartir breument coneixement, referenciant a alguns dels mestres, algunes idees dels cuals comparteixo en les meves sessions. Començaré amb la doctrina de Daniel Goleman i la seva teoria de la Inteligència Emocional, la qual defensa com la capacitat per entendre les nostres emocions, compendre els sentiments dels altres, controlar els nostres impulsos, raonar i romandre tranquils i optimistes en situacions difícils.

Goleman defensa que el fet de tenir una gran intel•ligència racional no implica ser intel•ligent emocial. Hi ha qui és molt intel•ligent a nivell racional, amb un discurs lògic, aparentment coherent, manifestant un pensament sistemàtic o científic brillant però alhora és analfabet emocional perquè no domina el món de lo emocional. En canvi, hi ha qui té una gran intel•ligència emocional, expresa emocions fortes, compromeses, tolera les emocions dels altres, promou les relacions emocionals i sap com fer front a conflictes interpersonals; malgrat això, està poc desenvolupat intel•lectualment.

El segon referent és Stephen Covey i el seu llibre “los 7 hábitos de la gente altamente efectiva”, on ens ensenya conceptes molt importants com són la integritat, la humiltat, la fidelitat, el coratge, la justícia, la paciència, la simplicitat i la modèstia.

El tercer en qüestió és el doctor en medicina, Luis de Rivera el qual entre altres aportacions, parla del concepte de mediocritat. La defineix com la incapacitat d’apreciar, aspirar i admirar l’excelència. Alerta de la peligrositat del que és mediocre inoperant, maligne e incapaç de crear res valiós i que detesta i intenta a més, destruir o desacreditar a tot aquell que demostri alguna senyal d’excelència. Afirma que la gent valiosa està ocupada fent el que saben fer bé, mentre que els mediocres dediquen el seu temps a maquinar com trepar a la vida.

Finalment el cuart, per citar només alguns referents, és Steve Jobs, qui en el seu famós discurs de Stanford, argumentava que l’èxit de l’individu es basa en la tenacitat i la perseverància alhora d’intentar lograr els objectius que ens anem marcant. Es tasca del Coach ajudar a fer-ho possible.

Xavi Falgar