Imatge Personal

La imatge s’ha convertit en un actiu necessari i imprescindible que condiciona el com es recepciona el missatge a l’hora de comunicar-nos amb els demés. Està directament relacionada amb l’aparença, els gestos i les paraules i és important per transmetre no només una primera impressió positiva sinó també una marca personal sòlida i convincent.

Els estudis demostren que les paraules són responsables només del 7% del missatge, el 55% de la comunicació es basa en el que la gent veu i el 38% es transmet mitjançant el tò i el ritme de la veu.

L’objectiu del meu assessorament és lograr no només que un se senti realitzat amb les coses que fa a la vida sinó que també existeixi una coherència amb la forma d’actuar, l’aparença que transmet per aconseguir sinèrgia amb el seu entorn més immediat. Per això existeixen cuatre habilitats que mai han de faltar en el sistema de projecció personal. Em refereixo a una bona postura, contacate visual permanent, somriure i seguretat.

En els meus entrenaments personalitzats acostumo a començar amb una entrevista situacional per conèixer bé les necessitats, determinar l’entorn, la situació social, professional o familiar per tal d’establir les pautes necessàries. Pel que fa a la imatge que es vulgui transmetre, cal valorar fins a quin punt l’autostima i la satisfacció personal ens ajudaran en aquest repte. Es tracta de saber també quines probabilitats reals existeixen d’aconseguir mitjançant un canvi d’actitut, una millora tangible a l’hora de transmetre una imatge positiva. Sempre mantinc que actitud + aptitud = altitud !

El meu pla de capacitació personal va dirigit a persones i professionals que necessiten o volen transmetre una imatge impecable, millorar el seu carisma, augmentar la seva autoestima i potenciar d’aquesta manera la seva pròpia marca personal.

Tant en el món professional com en la vida privada, la clau de l’èxit es basa molt sovint en la imatge que projectem als demés. Una aparença ferma i segura transmet credibilitat, en canvi una actitut vacil•lant promou la desconfiança. Es essencial projectar una imatge personal i empresarial positiva, en consonància amb la funció que cada persona desenvolupi mitjançant la seva conducta i manera de ser.

L’elecció del vestuari i ser curós amb l’aparença i la forma d’expressar-nos constitueixen alguns dels aspectes tangibles que sempre poso en valor. També ho són la confiança en un mateix, el carisma, la autodisciplina, la perseverància i la capacitat d’adaptació. Algunes persones destil•len aquestes qualitats contínuament.

Hem de ser conscients de que cal saber utilitzar també les senyals no verbals per tal de transmetre la nostra millor imatge. Els gestos més espontanis són els que tenen una major credibilitat. Defenso l’hàbit de fer sempre les coses de la manera més natural que poguem, com si no ens costés esforç. Aquesta és la millor estratègia i per lograr-lo, adoptar una bona actitud n’és la clau.

Es bàsic pensar sempre en positiu i tenir confiança en un mateix, d’aquesta manera aconseguirem projectar una imatge personal positiva, sòlida, creïble i exitosa.

Xavi Falgar